Fit attack

Fit Attack

Sessió dirigida d’entrenament cardiovascular d’alta intensitat que combina moviments de la boxa, kickboxing i arts marcials.