QUOTA

Adult

43,50€

Jove

37,20€

Infantil

31,20€

Gent Gran / Pensionista

27,50€

*Familiar 2

78,00€

*Familiar 3

98,00€

*Familiar 4

107,00€

*Familiar 5

112,00€

*Membres d’una mateixa familia

Anual

360,00€

1/2 Any

205,00€

ENTRADES PUNTUALS DILL. A DIV.

Infantil (de 7 a 16 anys)

4,90€

Adult (de 17 a 64 anys)

6,50€

Gent Gran (65 anys i +)

4,15€

Pensionista

4,15€

ENTRADES PUNTUALS CAP DE SETMANA

Infantil (de 7 a 16 anys)

5,50€

Adult (de 17 a 64 anys)

7,40€

Gent Gran (65 anys i +)

4,75€

Pensionista

4,75€

ABONAMENTS ESPECIALS

SENSE MATRÍCULA

1 mes

37,00€

2 mesos

66,00€

3 mesos

95,00€

AMB MATRÍCULA

20,00€

Cap de setmana (DSS-DG) mensual

18,00€

Cap de setmana llarg (DV-DSS-DG) mensual

24,00€

Col·lectiu 5 (Empresa o entitat)

39,00€

ELS EMPADRONATS A MONTBUI TINDRÀN UN DESCOMPTE